HAKKIMIZDAUTD çözüm ortakları arasında Türkiyenin önde gelen müşavirlik grupları, uluslararası arenada kamu, özel sektör ve kamu özel ortaklığı yatırımları deneyimi olan mühendislik firmaları ve Türkiye sağlık sektörünün öncü işletmecileri ve bilgi teknolojisi firmaları yer almaktadır.

UTD çözüm ortakları ile birlikte çok sayıda sağlık projesinin tasarım hizmetlerini gerçekleştirmiş, hastane yönetim planlaması yapmış, bilgi sistemlerini kurmuş ve işletmiş, oparasyon ve medikal teçhizat planlamasını gerçekleştirmiştir. Ayrıca sağlık yapılarında inşaat dönemi denetim hizmetlerini de gerçekleştirilerek işletmeye istenilen koşullarda açılmalarını sağlamıştır. Bu kaspamda dünya genelide yapılan işlerin toplam yatak sayısı 4,000 olup, kümülatif inşaat alanı ise 1,000,000 m2’nin üzerindedir.

Misyonumuz ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin çok daha modern koşullarda sunulmasına imkan sağlayacak ülkemizin gereksinim duyduğu uluslararası standartlarda yeni sağlık tesislerinin yapım, yenilenme ve yönetiminde etkin görevler almak ve bu kapsamda üstlenilen projeleri şeffaf, dürüst ve adil bir çerçevede başarıyla gerçekleştirmektir.

Uzman ekiplerden oluşan ve her mühendsilik disiplinini barındıran organizasyonumuz aşağıdaki departmanlardan oluşmakatadır:

Sağlık Yapıları Tasarım GrubuHastane Bilgi Sistemleri GrubuOparasyonel Planlama ve Medikal Teçhizat GrubuYapı Denetim KoordinatörlüğüPlanlama, Raporlama ve Maliyet Kontrol Grubu GrubuHukuk Müşavirliği